28-32 tygodni - badanie rozwoju z oceną dobrostanu płodu i czynnościową oceną serca

Badanie trzeciego trymestru ma na celu ocenę rozwoju dziecka, jego anatomii pod kątem późno ujawniających się wad, krążenia obwodowego pod kątem wydolności łożyska, ilości płynu owodniowego, lokalizacji i stopnia dojrzałości łożyska. Ocena biometrii w trzecim trymestrze pozwala określić trendy przyrostu poszczególnych parametrów i przyrostu wagi dziecka. Krążenie obwodowe oceniamy rutynowo w trzech naczyniach: w tętnicy pępkowej, tętnicy środkowej mózgu i przewodzie żylnym. Do późno ujawniających się wad wrodzonych należą między innymi małogłowie, niedorozwój móżdżku, niedrożność dwunastnicy i inne wady jelit, niektóre wady układu moczowego, niektóre wady kończyn, oraz dynamiczne wady serca, do których zaliczamy zwężenie pnia płucnego, zwężenie aorty, koarktacja aorty, nieprawidłowości zastawek przedsionkowo-komorowych np. dysplazje. Wspomniane zwężenie pnia płucnego według badań amerykańskich jest drugą co do częstości wadą serca, i jednocześnie jedną z najrzadziej rozpoznawanych nieprawidłowości w życiu płodowym. Z kolei najczęstszymi wadami serca są niewielkie ubytki w przegrodzie międzykomorowej, których wykluczenie jest możliwe w większości przypadków dopiero na etapie trzeciego trymestru ciąży.

Co mierzymy

  1. częstość akcji serca
  2. wykonujemy biometrię płodu z uwzględnieniem pomiarów główki, brzuszka, kości udowej
  3. pomiar poprzeczny móżdżku
  4. parametry przepływu w tętnicy pępkowej, środkowej mózgu i przewodzie żylnym
  5. przepływy wewnątrzsercowe
  6. indeks płynu owodniowego.

 

Indywidualnie poszerzamy protokół pomiarów w zależności od potrzeb.