Badanie drożności jajowodów

Drożność jajowodów jest jednym z podstawowych warunków świadczących o płodności kobiety. Jej zaburzenia są zaliczane do najczęstszych przyczyn niepłodności. Stosowane są różne metody pozwalające określić drożność jajowodów. Metody ultrasonograficzne są porównywalne z rentgenowskimi (HSG), jednakże dyskomfort pacjentki w trakcie oceny ultrasonograficznej jest mniejszy. Używamy dwóch metod:

  • Air-sono (amerykańskiej polegającej na kontrastowaniu powietrzem soli fizjologicznej, które nadaje biały obraz ultrasonograficzny jamy macicy i światła jajowodów).
  • HyCoSy za pomocą kontrastu Exem foam (nowoczesny, bezpieczny, najbardziej wydajny kontrast do oceny drożności jajowodów, utrzymujący się na tyle długo, że można przeprowadzić badanie także w technikach trójwymiarowych).

 

Badanie jest dodatkowo rejestrowane i analizowane bezpośrednio po jego zakończeniu. Technika polega na wprowadzeniu cienkiego cewnika (o średnicy porównywalnej z naturalną szerokością kanału szyjki macicy) do kanału szyjki. Następnie poprzez cewnik podajemy kontrast lub niewielką ilość soli fizjologicznej na przemian z powietrzem.